Apie

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtas žinojimas". Vedos yra seniausi žemėje žinomi rašytiniai šaltiniai, kuriuos prieš 5 tūkstančius metų užrašė išminčius Šryla Vjasadeva. Sanskrito kalba užrašyti tekstai atskleidžia senovės Indijos istoriją, mokslą, religiją, filosofiją, kultūrą ir Patį Aukščiausiajį Dievo Asmenį su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis.

Vedų sekėjai vedinius šventraščius visada laikė ir laiko tobulu Dievo žodžiu. Teigiama, kad šie šventi raštai apima tiek dvasines, tiek materiąliasias žinias apie praeitį, dabartį ir ateitį.  Manome, kad ne Vedų sekėjai, o ypač vaikai, apie Vedas ir jose užrašytą išmintį, norėtų sužinoti daugiau, todėl mūsų tikslas yra perteikti Vedų raštų išmintį vaikiškose knygutėse, vaikams suprantama kalba ir forma.  

Mes remiamės BBT (Bhaktivedanta Book Trust) leidyklos išleistomis vedinėmis knygomis.
Naudojame A.Č. Bhaktivedanta Svamis Šryla Prabhupadas sanskrito tekstų komentarus. 

Mūsų pagrindinės užduotys:

  • Kurti istorijas, pasakojimus vaikams, kuriose atsiskleistų vedinė išmintis ir pamokymai gyvenimui; 
  • A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupados komentuotus šventraščius adaptuoti vaikams; 
  • Organizuoti knygų iliustravimą, redagavimą, knygelių maketų parengimą, spausdinimą bei platinimą;
  • Rinkti lėšas veiklos įgyvendinimui.


Projektą įgyvendinti padeda:


Andželika Milytė - projekto vadovė - koordinatorė, vedinių pasakojimų vaikų knygelėms kūrimas, jau esamų vedinių tekstų adaptavimas vaikams


Dhanandžaja Pandita Dasa (Donatas Janickis) - VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, visapusiškas projekto palaikymas ir pagalba


Šatakula Dasa (Saulius Domarkas) - vedinės filosofijos redakcija


Durmada Dasa (Darius Sruoginis) - sanskrito terminų, vedinės filosofijos redakcija


Lina Kaminskienė - lietuvių kalbos redakcija

    
Anandini Dasi (Adrė Zakrauskaitė) - vertimas į anglų kalbą


Divya Šakti Devi Dasi (Danutė Rimkuvienė) - iliustravimas


Vasudeva Krišna Dasa (Vitaliy Zapolskiy) - iliustravimas


Bhaktas Raimondas Statkus - sutartys, teisinis konsultavimas


Matadži Rasa Mockienė - finansiniai atsiskaitymai