Apie

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtas žinojimas". Vedos yra seniausi Žemėje žinomi rašytiniai šaltiniai, kuriuos prieš 5 tūkstančius metų užrašė išminčius Šryla Vjasadeva.
Sanskrito kalba užrašyti tekstai atskleidžia ne tik senovės Indijos istoriją, mokslą, religiją, filosofiją, kultūrą, bet ir visatos kūrimo, naikinimo etapus, jos sandarą, žmonijai skirtas pareigas.
Vediniuose tekstuose išsamiai aprašytas ir pats Aukščiausiasis Dievo Asmuo su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis. Teigiama, kad šie šventi raštai yra ne žmogaus sukurti, o paties Dievo apreikšti.

Mes - Vedų sekėjai, vedinius šventraščius laikome tobulu Dievo žodžiu. Manome, kad ne Vedų sekėjai, o ypač vaikai, apie Vedas ir jose užrašytą išmintį, norėtų sužinoti daugiau, todėl mūsų tikslas yra vedinius raštus adaptuoti vaikams ir pateikti jiems suprantama kalba bei forma vedinėse vaikiškose knygutėse. 

Siekdami įgyvendinti "Vedos vaikams" projekto tikslą, m
es naudojamės savo dvasinių mokytojų :
A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupados , Šryla Ananta Das Babadži Maharadžos bei kitų, visų laikų iškilių vaišnavų raštais, sanskrito tekstų komentarais, paskaitų įrašais bei BBT (Bhaktivedanta Book Trust) leidyklos ir Šri Krišna - Čaitanya Šastra Mandir parengtomis ir išleistomis vedinėmis knygomis. 

Mūsų pagrindinės užduotys:

  • Kurti istorijas, pasakojimus vaikams, kuriose atsiskleistų vedinė išmintis ir pamokymai gyvenimui; 
  • A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupados ir Šryla Ananta Das Babadži Maharadža komentuotus šventraščius adaptuoti vaikams; 
  • Organizuoti knygelių iliustravimą, redagavimą, knygelių maketų parengimą, spausdinimą bei platinimą;
  • Rinkti lėšas veiklos įgyvendinimui.


"Vedos vaikams" projektą įgyvendinti padeda:


Anuradha Dasi (Andželika Milytė) - projekto vadovė - koordinatorė, vedinių pasakojimų vaikų knygelėms kūrimas, jau esamų vedinių tekstų adaptavimas vaikams


Dhanandžaja Pandita Dasa (Donatas Janickis) - VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, pagrindinis "Vedos vaikams" projekto rėmėjas. 


Šatakula Dasa (Saulius Domarkas) - vedinės filosofijos redakcija


Durmada Dasa (Darius Sruoginis) - sanskrito terminų, vedinės filosofijos redakcija


Lina Kaminskienė - lietuvių kalbos redakcija, spaudos maketo korektūra

    
Anandini Dasi (Adrė Zakrauskaitė) - vertimas į anglų kalbą


Divya Šakti Devi Dasi (Danutė Rimkuvienė) - iliustravimas


Vasudeva Krišna Dasa (Vitaliy Zapolskiy) - iliustravimas


Mathura Lilaprija Devi Dasi - iliustravimas


Bhaktas Raimondas Statkus - sutartys, teisinis konsultavimas


Matadži Rasa Mockienė - finansiniai atsiskaitymai

 
Ligita Plešanova - knygelių apipavidalinimas, maketavimas.