A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupada

                                         
              Jo Dieviškoji Kilnybė A.Č. Bhaktivedanta Svamis (1896- 1977), plačiau žinomas Šryla Prabhupados vardu, 1965 metais atvyko į Vakarų pasaulį kaip Brahma Madhva Gaudijos sampradajos - seniausius laikus siekiančios mokytojų mokinių sekos (paramparos) atstovas. Prieš išvykdamas iš Indijos jis buvo parašęs tris knygas ir įšventinęs vieną mokinį. Per kitus dvylika metų jis parašė daugiau nei šešiasdešimt knygų ir davė įšventinimą daugiau nei keturiems tūkstančiams mokinių. Prieš Prabhupadai paliekant Indiją, niekas netikėjo, kad jam pavyks įgyvendinti savo dvasinio mokytojo Šryla Bhaktisidhanta Sarasvati Prabhupados nurodymą  citata „Esu įsitikinęs, kad mokėdamas anglų kalbą, gali supažindinti su mūsų filosofinėmis idėjomis, hindi ir bengalų kalbų nesuprantančius žmones. Tai bus naudinga ir tau pačiam, ir tavo klausytojams. Neabejoju, kad puikiai pamokslautum anglų kalba“ ir įkurti pasaulinę Krišnos bhaktų bendriją. Vos per dešimt metų jis įkurė Tarptautinę Krišnos sąmonės bendriją (ISKCON), kurios veiklai pats vadovavo, ir pastatė daugiau nei šimtą šventyklų įvairiose pasaulio šalyse.
             Didis mokslininkas ir Viešpaties atsidavęs A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada savo dienoraštyje , laiškuose rašė:

1. „Aš palikau Bharatabhumi (Indiją), kad įgyvendinčiau Šri Bhaktisidhantos Sarasvačio, kuris vykdė Čaitanyos valią, nurodymą. Nesu tinkamas šiam darbui, bet išdrįsau jo imtyis, norėdamas įvykdyti Jo Dieviškosios Kilnybės nurodymą. Čia, toli nuo Vrindavanos, visas viltis dedu tik į Jų malonę“.

2. „Mano misija- atgaivinti  Dievo sąmonę. Dievas yra visų gyvų būtybių, gimstančių tūkstančiais skirtingų pavidalų, Tėvas. Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia evoliucijos pakopa, ir, jei mes nesuprasim Dievo mokymo, mums vėl teks pereiti visas evoliucijos pakopas...“

3. „Brangus Viešpatie Krišna, Tu toks maloningas šiai niekam tikusiai sielai!
Bet nesuprantu, kodėl atvedei mane į šią šalį- dabar gali daryti su manim ką panorėjęs.
Matyt, Tu turi kažkokį planą, antraip, kam būtum siuntęs mane į šį siaubingą kraštą?
Čia dauguma žmonių užvaldyti materialių neišmanymo ir aistros gunų.
Paskendę materialių jausmų pasaulyje, jie manosi esą laimingi. Jiems patinka toks gyvenimas, todėl jie abejingi transcendentinei Vasudevos (Krišnos) žiniai. Neįsivaizduoju,kaip jie pajėgs suprasti šią žinią.
Bet žinau, kad tavo nepriežastine malone viskas tampa įmanoma, nes Tu esi neprilygstamasis mistikas.
Kaip jie pajus atsidavimo tarnystės skonį? O Viešpatie, aš tik meldžiu Tavo malonės- suteik man jėgų, kad galėčiau įtikinti juos Tavo žinios svarbumu.
Tavo valia visos gyvosios būtybės užvaldytos iliuzinės energijos, ir jei tik Tu panorėsi, Tavo valia jos galės išsivaduoti iš iliuzijos gniaužtų.
Prašau tavęs- išvaduok jas. Tik Tau panorėjus, jos įstengs suvokti Tavo žinią...
Kaip aš joms padėsiu suvokti šią Krišnos sąmonės žinią? Aš nevykėlis, neišmanėlis- puolęs žmogus. Palaimink mane. Tik Tavo palaiminimas padės man juos įtikinti- pats to padarti nepajėgsiu.
Šiaip ar taip, o Viešpatie, Tu atvedei mane čia, kad papasakočiau jiems apie Tave. Ir dabar tik nuo tavęs priklauso, ar man pavyks tai padaryti.
O visų pasaulių dvasinis mokytojau! Aš tegaliu pakartoti Tavo žinią. Jei nori, kad jie mane išgirstų, padėk man.
Tik Tavo nepriežastine malone mano žodžiai taps tyri. Esu įsitikinęs, prasiskverbusi į žmonių širdis, ši transcendentinė žinia užlies juos džiaugsmu, ir jie išsivaduos iš kančių bei nelaimių.
O Viešpatie, aš esu tarsi lėlė Tavo rankose. Ir jei jau atvedei mane čia šokti- priversk mane, priversk mane šokti, Viešpatie, priversk mane šokti taip, kaip Tu nori.
Aš neturiu nei atsidavimo, nei žinių, tačiau aš turiu stiprų tikėjimą į šventą Krišnos vardą.
Mokytojas man davė Bhaktivedantos vardą, ir dabar jei nori, gali padėti man jį pateisinti.“

Turėdamas gilų tikėjimą bei išmanymą, Šrila Prabhupada vykdydamas savo dvasinio mokytojo priesakus, paskleidė Viešpateis Krišnos vardą bei Vedų žinojimą po visą pasaulį.

Citatos iš: Satsvarupa Dasa Gosvamis, PRABHUPADA. Jis pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas pasaulis. Autorinės teisės priklauso Bhaktivedanta Book Trust International.