2015

Istoriniame Kurukšetros mūšio lauke. Šiandien taip atrodo ši vieta.

Metai:

Talavano miškas - Viešpaties Krišnos žaidimų vieta. Čia Viešpats nugalėjo demoną Dhenukasura.

Metai:

Govardhanas - Viešpaties Krišnos žaidimų vietą.

Metai:

Jei žmogus trokšta tapti didžiu

Metai:

Viešpats nešykšti jokių malonių

Metai:

Nuolankumas

Metai:

Įžeidimai

Metai:

A.Č. Bhaktivedantos Svamio Šrylos Prabhupados samadhi vieta (Indija - Vrindavanas)

Metai:

Krišna Balaram šventykla (Indija - Vrindavanas)

Metai:

Krišna Balaram šventykla (Indija - Vrindavanas)

Metai:

Subscribe to RSS - 2015