Knygelės iškeliavo į bibliotekas

Į pagrindines Lietuvos viešąsias…

Daugiau

Knygelės KOKS AŠ MAŽAS išsiųstos rėmėjams

Knygelė atspausdinta !

Prieš keturis metus buvo pradėta…

Daugiau

Pradėti spausdinimo darbai

Balto print spaustuvė pradėjo vedinės…

Daugiau

Parama

Projekto veiklos plėtojimas, palaikymas ir įgyvendinimas priklauso nuo prisidedančių geros valios žmonių.

NORIU PRISIDĖTI