Naujienos

Ar mūsų atsidavimas Dievui natūralus, nuoširdus ir tikras?

Kartą gyveno katinas, kuris kaip ir visi katinai, nuolat gaudė peles. Katinas mąstė:
- Kad pagaučiau vieną pelę, aš turiu greitai bėgioti, šokinėti ir griebti. Pagaunu tik vieną pelę, o kitos išsilaksto. Turiu sugalvoti būdą, kaip lengvai, be didelio vargo galėčiau sugauti daug pelių ir sočiai prisiėsti.
Kiek pagalvojęs katinas nutarė:
- Tapsiu Dievui atsidavusiu. Būsiu vaišnavas. Juos visi gerbia, myli ir nieko jiems netrūksta.

Vaikai - Dievo dovana mums.

A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupada sakė, kad vaikai yra Dievo dovana mums.
Rūpinkimės jais su meile Dievo sąmonės dvasia. Duokime jiems žinias apie Dievą ir taip pasitarnausime Aukščiausiajam Viešpačiui.
 https://www.youtube.com/watch?v=-rQr34dNabU

Metai:

Viešpaties galybė Jo antžemiškame kūne

Pasak vedinių raštų, Viešpaties kūnas gali veikti tarpininkaujant kitiems Jo pavidalams. Ten sakoma, kad viena Viešpaties kūno dalis ar organas gali atlikti bet kurios kitos Jo kūno dalies ar organo veiklą. Viešpats mato savo kitų pavidalų ir netgi bet kurios gyvos būtybės akimis ir gali girdėti jų ausimis. Tačiau, kai Viešpats apsireiškia savo pirminiu dvasiniu Šri Krišnos pavidalu, Jis mato tik savo paties akimis, liečia tik savo paties rankomis, girdi tik savo paties ausimis.

Pasipūtęs daktaras Varlius

Mažyčiame vandens šulinyje gyveno toks pasipūtęs daktars Varlius. Jis niekada nebuvo nukeliavęs toliau savo šulinio, tad mąstė:
- Mano didžiajame šulinyje telkšo didžiausias kada egzistavęs vandens telkinys.
Vieną dieną kažkas jo paklausė:
- Ar esi matęs kokio dydžio yra vandenynas? Tai didžiausas vandens telkinys pasaulyje. Jo pabaigos nematyti!
Išdidžiai apžvelgdamas vandenį savo šulinyje Varlius atsakė:

Dievo iliuzinė galia

Ko tik neužmirš tas, kurį apkerėjo Viešpaties iliuzinė galia? Majos užburtoje visatoje karaliauja nuolatinė sumaištis ir tokioje aplinkoje niekas neprisimena, kas esąs.

Šventi Dievo vardai kartu su A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupada

 Kartokime Hare Krišna Maha Mantrą ir mokykime vaikus sutelkti mintis į šventus Dievo vardus.
Vediniai raštai patvirtina, kad šiame, vaidų ir veidmainystės amžiuje, nėra kito kelio ar praktikos, kuri taip greitai grynintų mūsų širdis ir padėtų artėti prie Dievo kaip Maha Mantros kartojimas.  

Filmas apie Šryla Prabhupadą "Ačarja" - 1 dalis.

Metai:

Temos:

Šryla Prabhupada - Apie nuodėmę ir Dievo sąmonę.

Metai:

Temos:

Šryla Prabhupada - Kodėl aš turiu keisti savo kūną?

Metai:

Temos:

Šryla Prabhupada - Kas yra Krišna?

Metai:

Temos:

Puslapiai

Subscribe to Front page feed