Naujienos

Būk tuo, kuo turi būti.

Sykį peliukas, kurį nuolat persekiojo katė, kreipėsi  pagalbos į šventą žmogų ir paprašė:
- Gerbiamas išminčiau, prašau paversk mane kate.
Tačiau, kai jis tapo kate, jį užpuolė šuo, o kai šventasis  pavertė jį šunimi, jam teko sprukti nuo nuožmaus tigro. Galų gale įgijęs galingo tigro kūną, jis įbedė akis į šventąjį, o kai šis paklausė:
- Na, ko gi dabar iš manęs nori?
tigras atsakė:
- Noriu tave suėsti.

Vedinis šventraštis vaikams paruoštas spausdinimui!

  
Po ilgo ir kruopštaus darbo vedinis šventraštis vaikams jau paruoštas spausdinimui :-)

Gražiai padaryta 3D pasakojimas (anglų k.). Gal kas galėtų įdėti lietuviškus subtitrus?

Metai:

Temos:

Giesmė šlovinanti Viešpatį Džaganathą

Metai:

Temos:

Spaustuvė "Kopa" rengia šio šventraščio lietuvišką maketą spausdinimui

Metai:

Žemės planeta - Deivės Bhūmės kūnas. Mes gyvename ant jos kūno.

Metai:

Jamunos upė.

Metai:

Vrinda Kunda.

Metai:

Garsai Vrindavane

Metai:

Puslapiai

Subscribe to Front page feed