Parama

"Vedos vaikams" veiklos vystymas, palaikymas bei įgyvendinimas priklauso nuo surinktų aukų ir savo darbu bei pagalba prisidedančių geros valios žmonių.

Kas tiki šventų vedinių raštų autentiškumu ir yra neabejingas vediniam visuomenės vaikų  švietimui, prašome Jūsų paremti "Vedos vaikams" veiklą. 
Net ir labai maža Jūsų auka gali padėti paruošti knygą, kurioje vaikai ras neįkainuojamas žinias bei išmintį gyvenimui.

Paremti galite šiais būdais:

1. Auką pervesti į VšĮ "Vedų išmintis" sąskaitą
LT 31 7300 0101 4066 6958  Swedbank AB
mokėjimo paskirtyje nurodydami parama knygų leidybai.

2. Auką perduoti pamokslautojui, VšĮ "Vedų išmintis" vadovui Dhanandžaja Pandita Dasai (Donatui Janickiui)
nurodydami parama knygų leidybai. 

3. Skirti savo 2% neapmokestinamų pajamų mokesčio dalį paramai VšĮ "Vedų išmintis".