LeidybaParengta ir atspausdinta vaišnaviška knygelė "Tomo kelionė į šventyklą".

Spausdinimui parengta 264 puslapių knyga  „Iliustruoti Bhagavatam pasakojimai/ Senoji mistinė Indijos kultūra ir vedinė išmintis“. 
Tai vedinis šventraštis vaikams (1 dalis).  
Renkame aukas knygos atspausdinimui.
Daugiau apie knygą
 čia >>>

Taip pat rengiama "Viešpats Krišna Vrindavano piemenukas" knyga. 
Tai yra A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupados  "Krišna Aukščiausias Dievo Asmuo" knyga adaptuota vaikams. Taip pat remtasi 10 - ta "Šrymad Bhagavatam" giesme.
Jau parengti 81 smagūs, trumpi pasakojimai apie Viešpaties Krišnos atėjimą, buvimą, darbus bei žaidimus Žemės planetoje Vrindavane. Kiekvieną pasakojimą papildo trumpi pamokymai bei vedinė išmintis gyvenimui.
Atlikta lietuvių kalbos redakcija.
Šiuo metu atliekamos vedinės filosofijos ir sanskrito terminų redakcijos.

Renkame aukas knygos iliustravimui, maketo parengimui ir atspausdinimui.

Rengiamos knygelės vaikams iš
 "Paslaptingas Vedų pasaulis" knygų serijos. 
Tai idomios, kasdieniškos istorijos, pasakojimai vaikams, per kuriuos atsiskleidžia vedinių raštų tiesos gyvenimui. 
Planuojama parengti ir išleisti 12 nedidelių knygelių.  
Šiuo metu iliustruojamos dvi knygutės "Dievo šventykla" ir  "Radharanė".
Renkame aukas knygelių maketo rengimui ir spausdinimui.

Pradėjome adaptuoti vedinius tekstus knygelei "Viešpats Krišna Mathuros didvyris"

Skaitydami vedine filosofija paremtas knygas, vaikai susipažins su senovinėmis istorijomis, kurių herojai yra neeilinės asmenybės. Tai didieji žmonijos mokytojai, išminčiai, asketai, mistikai. Įdomios bei įkvepiančios istorijos, supažindins vaikus ir su vedine pasaulėžiūra. Suvoks karmos, reinkarnacijos dėsnius, sėkmingo gyvenimo principus šeimoje, elgesyje su tėvais, mokytojais, draugais, aplinkiniais.  Skaitant šiuos pasakojimus ugdysis vaikuose ir šios vertybės: potraukis Dievui, kaip Asmenybei, nuolankumas, savikontrolė, teisingumas, tiesumas, paprastumas, kuklumas, labdaringumas, užuojauta kenčiantiems, drąsumas, didvyriškumas, pasitykėjimas, bebaimiškumas, pakantumas bei daugelį kitų gražių vertybių. Knygos vertos dėmesio, nes juose sutalpinta neįkainuojama informacija ir laiko neišdildyta išmintis. 
Praktika parodė, kad vaikai, klausydami šiuos pasakojimus, praktiškai patyrė teigiamą jų poveikį. Jiems stiprėja intelektas, ugdosi dorybingos sąvybės bei vertybės, teigiamas požiūris į gyvenimą. Taigi, manome, kad verta leisti tokias knygas ir platinti jas jaunųjų skaitytojų tarpe.

Norint parengti bent vieną knygą, reikia:


1. Kurti ir adaptuoti vaikams jau esamas vedines istorijas.
2. Atlikti tekstų literatūrinę bei filosofinę redakcijas, lietuvinti sanskritą, kad vaikams būtų lengviau skaityti.
3. Iliustruoti pasakojimus.
4. Sukurti knygos dizainą/ maketą.
5. Atspausdinti.
6. Prižiūrėti ir palaikyti visą leidybinį procesą.
7. Atsiskaityti su dirbančiais žmonėmis bei įstaigomis.
8. Platinti literatūtą jaunųjų skaitytojų tarpe.

Kas neabejingi šiam projektui, kviečiame palaikyti ir padėti atspausdinti rengiamas knygeles.