Būk tuo, kuo turi būti.

Sykį peliukas, kurį nuolat persekiojo katė, kreipėsi  pagalbos į šventą žmogų ir paprašė:
- Gerbiamas išminčiau, prašau paversk mane kate.
Tačiau, kai jis tapo kate, jį užpuolė šuo, o kai šventasis  pavertė jį šunimi, jam teko sprukti nuo nuožmaus tigro. Galų gale įgijęs galingo tigro kūną, jis įbedė akis į šventąjį, o kai šis paklausė:
- Na, ko gi dabar iš manęs nori?
tigras atsakė:
- Noriu tave suėsti.
Tada šventasis prakeikė jį sakydamas:
- Vėl tapk pele.

Panašūs dalykai vyksta visoje visatoje. Gyvoji būtybė iškyla ir vėl nupuola, tapdama tai pele, tai tigru, tai žmogum ar pusdieviu ar dar kažkuo. Gamtos dėsniai iškelia gyvąsias būtybes ir vėl jas pažemina, bet tas, kuriam nusišypso laimė, bendrauti su šventomis asmenybėmis, gauna atsidavimo Viešpačiui sėklą ir jis tampa laimingas ir bebaimis. 
[Pasakojimas paimtas iš Šrymad Bhagavatam 10.10.13] 

Metai: