Ieškome rėmėjų

Beveik pusę metų, o kartais ir ilgiau renkame lėšas, kad galėtume apmokėti vieną darbą, pavyzdžiui, knygelės teksto redagavimą arba iliustravimą, knygelės dizaino arba maketo rengimą. Kitus kūrybinius ir organizacinius darbus atliekame savanoriškais pagrindais. Atspausdintų knygelių tenka laukti labai ilgai, nes visa "Vedos vaikams" veikla priklauso nuo surinktų aukų. Įstaiga "Vedų išmintis" užsiima visuomenės švietimu, kuris paremtas Vedomis, tačiau neatlieka jokios komercinės veiklos.
Galintiems paremti vedinių knygų vaikams leidybą, būsime nuoširdžiai dėkingi. 

Metai: