Pelės ir gyvatės logika

Sykį gyvatė ir pelė buvo pagautos ir atsidūrė viename krepšyje.
Pelės – gyvačių maistas, todėl gyvatei pats likimas atsiuntė gardų kąsnelį. Tačiau, suėdusi pelę, ji vis tiek negalėtų ištrūkti laukan.
Todėl gyvatė nusprendė, jog išmintingiausia bus sudaryti su pele taiką ir paprašyti jos pragraužti krepšyje skylę, kad abi atgautų laisvę. Iš tikrųjų gyvatė ketino praryti pelę, kai tik ši baigs savo darbą, o tada sprukti iš krepšio. Tai vadinama gyvatės ir pelės logika.

Kadaise Aukščiausias Dievo Asmuo mokė pusdievius sakydamas, kad patenkinti savo poreikius taip svarbu, kad dėl to kartais tenka net sudaryti paliaubas su savo priešais. Vardan savo interesų reikia vadovautis gyvatės ir pelės logika.
Taigi, vediniai šventraščiai mus moko, kad gyvendami materialiame pasaulyje, būtume ypač atidūs, kad nenukentėtume ir neprarastume savęs. Kartais geriau sudaryti paliaubas, kol aplinkybės pasikeis jūsų naudai, nei išdidžiai ar kvailai laikytis savo įsitikinimų.

[Šaltinis: Šrymad Bhagavatam 8.6.20]

Metai: