Rengiamas knygutės dizainas ir spaudos maketas

Knygutės dizainas ir maketavimas yra du skirtingi darbai, nes tarp jų yra nemažas skirtumas.
Pradžioje mes turime parengti piešinėlius: 

 • piešinėliai, skirti knygutei, skenuojami profesionalia spaustuvės įranga; 
 • išvalomos nereikalingos detalės, kitaip sakant "šiukšlės"; 
 • suderinamos spalvos, sėšėliai ir piešinėliams suteikiama tinkama išvaizda.

Kai turime tvarkingus piešinėlius ir nepriekaištingą tekstą, juos atiduodame dizaineriui. Dizaineris iš turimų detalių kuria knygutės išorę:

 • planuoja knygutės išvaizdą, apipavidalinimą; 
 • renka popierių, šriftą, spalvas; 
 • pagal tekstą parenka ir komponuoja atvaizdus jų išdėstymą. 

Sukurta knygutės išvaizda atiduodama maketuotojui, kuris specializuotomis kompiuterinėmis programomis parengia knygutės spaudos maketą:

 • parengia viršelio išklotinę, 
 • apskaičiuoja knygos nugalrėlės plotį; 
 • nustato tinkamą lapo apipjovimo formatą;
 • uždeda reikiamas užlaidas;
 • patikrina ar tekstas ir iliustracijos yra išdėstytos saugiu atstumu nuo lapo pjovimo linijos ir daug kitų darbų.

Kai dizaineris ir maketuotojas atlieka savo darbą, knygutės maketas yra perduodamas kalbos redaktorei, kuri atlieka knygutės maketo korektūras:

 • patikrina ar tvarkingai, pagal minties seką išdėstytas tekstas;
 • peržiūri ar teisingai perkelti žodžiai, sakiniai, pastraipos ar netrūksta kur kablelio, taškelio;
 • patikrina šriftus, tarpus tarp eilučių ir kitus raštvedybos darbus.

Kai lietuvių kalbos redaktorė atlieka knygutės maketo tikrinimą - korektūrą, knygutę galima spausdinti.
Knygutės parengimą spaudai, atlieka "Alma littera" spaustuvės specialistai.
Iki spausdinimo dar nemažas kelias :-) 

Metai: