Spaudai rengiama knygutė "Koks aš mažas"


"Vedos vaikams" rengia labai gražią knygutę vaikams iš knygelių serijos "Paslaptingas Vedų pasaulis".
Šį kartą "Paslaptingas Vedų pasaulis" vaikams atskleis kas yra amžina siela ir iš kur ji atsirado. Paprastas, nesudėtingas, tačiau kupinas nuotykių pasakojimas, apie mažojo Subalo tyrinėjimus, pakvies vaikus susiliesti su amžinybe ir savo dieviška prigimtimi. Jautrus, gilus, tačiau džiaugsmingas tekstas palies kiekvieno širdelę :-) 
"- Koks aš mažas didžiosios visatos akyse,- pasakė mažasis Subalas...."
Turbūt Jūs ir Jūsų vaikai neretai sau užduodate šį klausimą? Vis tik, ar visada randate savyje atsakymą...? 
Šios knygutės tekste Vedos vaikams atskleis dieviškųjų tatastha, bahiranga ir antaranga galių veikimą.
Tatastha anot Vedų - viena iš daugelio Dievo galių. Ji padeda apreikšti sielas – dvasines kibirkštėles.
Antaranga - viena iš nesuskaičiuojamų Dievo galių (energijų), kuri padeda kurti amžiną dievišką pasaulį. 
Bahirangaviena iš daugelio Dievo galių (energijų), kuri Jam padeda kurti laikiną pasaulį.
Knygutės herojus kruopščiai tyrinėdamas dieviškų galių veikimą suvoks save kaip sielą - dieviškosios tatastha galios dalelę. 
Knygutę puoš daugiau nei 30 spalvingų piešinėlių, džiaugsmingas tekstas bei kvietimas vertinti ir mylėti Dievo kūriniją.
Prie knygelės parengimo spaudai darbų dirba penki žmonės ir dar trys nepriklausomi vertintojai.

Kviečiame Jus prisidėti savo parama prie knygelės parengimo spaudai ir spausdinimo darbų.