Šri Krišna Čaitanja Mahaprabhu

Prieš prasidedant vaidų ir veidmainystės amžiui (Kali jugai) visatoje, Viešpats Šri Krišna nužengė į Žemę ir paliko savo nurodymus vedinio šventraščio Bhagavad Gytos posmuose. Ten Jis prašė kiekvieno atsiduoti Jo valiai. Tačiau net pačioje Kali jugos aušroje žmonės pasirodė esą nepajėgūs atsiduoti Viešpačiui. Todėl praslinkus maždau 5 tūkstančiams metų, Viešpats Krišna vėl apsireiškė Žemėje Jam atsidavusio Šri Čaitanja Mahaprabhu pavidalu, kad savo pavyzdžiu mokytų žmoniją, kaip pasiaukoti Jam ir išsiugdyti Dievo sąmonę.
Viešpats Krišna Čaitanjos pavidalu prašo kiekvieną žengti paskui Jį ir tapti mokytojais (guru), kad gelbėtų Kali jugos sielas iš užmaršties ir taip pasitarnautų Jam.
Jis sakė: “Mokyk visus sekti Viešpaties Šri Krišnos nurodymais, išdėstytais Bhagavad Gytoje ir Šrymad Bhagavatam. Šitaip tapk dvasiniu mokytoju ir stenkis išvaduoti kiekvieną šioje Žemėje” [CC Madhya 7.128].

Viešpats Čaitanja sakė, kad šiame amžiuje pati stipriausia dvasinė praktika vedanti į ryšį su Dievu yra Harė Krišna Maha mantros kartojimas. Ši mantra yra Pas Aukščiausias Dievo Asmuo Šri Krišna tik garsiniame pavidale. Kartodami ir klausydami šventus Dievo vardus mūsų širdis valosi nuo materialių troškimų ir pamažu bunda mūsų tikrieji dvasiniai troškimai.

Kartokime šventus Dievo vardus Harė Krišna Harė Krišna Krišna Krišna Harė Harė/ Harė Rama Harė Rama Rama Rama Harė Harė ir padėkime vaikams artėti prie Viešpaties. Taip tapsime laimingi Dievuje.

[Šaltinis: Šrymad Bhagavatam 8.1.16, 8.5.23 ]

Metai: