Vedinis šventraštis vaikams jau atspausdintas!


Šrymad Bhagavatam
 (Bhagavata purana), arba tiesiog Bhagavatam, ir šiandien vadinamas vaišnavų Biblija. Tai milžiniškos apimties enciklopedinis veikalas, supažindinantis su plačiu mokslo sričių spektru: istorija, psichologija, politika, kosmologija, metafizika ir teologija. Tai 12 giesmių autorinis Vedanta sūtros komentaras. Vedanta sūtra yra koncentruotas dvasinio mokslo „vadovėlis", o Šrymad Bhagavatam yra šio vadovėlio autoriaus išsamus komentaras. 
Iliustruoti Bhagavatam pasakojimai knygoje pateikiama adaptuota pirma Šrymad Bhagavatam giesmė, kuri gausi spalvingomis iliustracijomis, pasakojimais ir įkvepiančiomis bei pamokančiomis istorijomis. 

Jaunieji skaitytojai čia ras atsakymus į klausimus:

 • Kam yra skirtos Vedos
 • Ar Vedos yra mitologija? 
 • Kas paskelbė autentiškąsias Vedas
 • Kokia yra Vedų ir vedinės literatūros istorija? 
 • Kaip vedinės žinios išliko nepakitusios nuo pat sukūrimo? 
 • Kokia yra Vedų filosofija? 
 • Koks yra Vedų sekėjų ir kitų religijų ryšys?
 • Ar galima Vedų šventraščio autentiškumą ir tikslumą įrodyti moksliškai? 
 • Ar galima mums suvokti gyvybės ir visatos atsiradimą, remiantis mokslinėmis arba vedinių šventraščių žiniomis? 
 • Kaip Vedų sekėjai moksliškai suvokia ir patvirtina sielos bei Viešpaties Krišnos egzistavimą? 
 • Kaip galima suvokti Vedas esančių virš materialios kūrinijos, naudojantis materialiu mokslu?

Taip pat susipažins su ypatingomis asmenybėmis ir įkvepiančiais pasakojimais apie:

 • Persikūnijimą (reinkarnaciją) ir keturis galimus kelius po mirties: rojų, žemę, pragarą ir amžiną dvasinį pasaulį; 
 • Istoriją apie dviejų vedinių brahmastros ginklų sukeltą atominį sprogimą; 
 • Kaip nuo brahmastros atakos, buvo išgelbėtas dar negimęs, teisėtas pasaulio valdovas Maharadža Parikšitas; 
 • Kaip intriguojantys karmos (atoveiksmio) posūkiai atsispindėjo dviejų įžymių karališkųjų princų Viduros ir Dhritaraštros gyvenimo pavyzdžiuose;
 • Kaip vyko princesės Draupadės, kuri dvasiniame pasaulyje žinoma, kaip sėkmės deivė, vestuvės; 
 • Kaip galingasis pasaulio karalius Maharadža Parikšitas metė iššūkį blogio įsikūnijimui, kuris buvo pasiruošęs visame pasaulyje įgalinti keturis nuodėmingo gyvenimo ramsčius; 
 • Apie įvykį, kuris prieš 5 tūkstančius metų įžiebė staigią Indijos žmonių dorybės bei dvasingumo degradaciją.

Iliustruotus Bhagavatam pasakojimus sudaro 264 puslapiai ir daugiau nei 160 įspūdingų iliustracijų. 
Knyga didelė A4 formato. Didelės raidės, lengvai skaitomas ir suprantamas tekstas. Tinka ir jaunesniems, ir vyresniems vaikams. 
Kaip įsigyti knygą rasite čia.