Viešpaties galybė Jo antžemiškame kūne

Pasak vedinių raštų, Viešpaties kūnas gali veikti tarpininkaujant kitiems Jo pavidalams. Ten sakoma, kad viena Viešpaties kūno dalis ar organas gali atlikti bet kurios kitos Jo kūno dalies ar organo veiklą. Viešpats mato savo kitų pavidalų ir netgi bet kurios gyvos būtybės akimis ir gali girdėti jų ausimis. Tačiau, kai Viešpats apsireiškia savo pirminiu dvasiniu Šri Krišnos pavidalu, Jis mato tik savo paties akimis, liečia tik savo paties rankomis, girdi tik savo paties ausimis.

Taigi, kaip teigia vediniai raštai, Viešpats gali save išskleisti į daugybę skirtingų pavidalų, tačiau pirminis ir aukščiausias Jo pavidalas išlieka toks pats ir yra dvirankis Krišna. Štai kodėl kai Viešpats elgiasi kaip piemenėlis, vagia sviestą, žinda pieną, rūpinasi veršeliais, groja fleita ir išdykauja su draugais, šie Jo žaidimai kelia didesnę nuostabą nei kitų Viešpaties pavidalų žygiai.

[Informacija paimta iš Šrymad Bhagavatam 10.14.2 komentaro. Iliustracija - Bhaktivedanta Book Trust International (BBT) nuosavybė.] 

Metai: