Veikla

Kelias

Kaip atsiranda vedinė knygutė?
Visų pirma, turi būti žmonės, kurie nori kurti, spausdinti ir platinti vedines knygeles vaikams.
Jei tokie žmonės yra, labai svarbu juos palaikyti ir finansiškai paremti jų veiklą.  
Kai žmonės ir finansai yra, gali prasidėti darbas.

1. sukuriamas arba adaptuojamas vedinis tekstas;
2. lietuvių kalbos redaktorius patikrina teksto lietuvių kalbą, - gramatiką, stilių. Ištaiso klaidas, pagal vaikų amžiaus grupę, kalbos redaktorius parenka žodžius, sakinių struktūrą, teikia pasiūlymus knygutės leidėjams;

Rengiams knygutės dizainas ir spaudos maketas

Knygutės dizainas ir maketavimas yra du skirtingi darbai, nes tarp jų yra nemažas skirtumas.
Pradžioje mes turime parengti piešinėlius: 

  • piešinėliai, skirti knygutei, skenuojami profesionalia spaustuvės įranga; 
  • išvalomos nereikalingos detalės, kitaip sakant "šiukšlės"; 
  • suderinamos spalvos, sėšėliai ir piešinėliams suteikiama tinkama išvaizda.

Kai turime tvarkingus piešinėlius ir nepriekaištingą tekstą, juos atiduodame dizaineriui. Dizaineris iš turimų detalių kuria knygutės išorę:

Vedinės knygutės iliustravimas baigtas

Keturis mėnesius truko vedinės knygutės iliustravimas. Dailininkė Divya Šakti Devi Dasi nupiešė 29 piešinėlius. Galime pasidžiaugti, kad knygutė "Dievo šventykla" iš ciklo "Paslaptingas Vedų pasaulis" bus kupina spalvingų iliustracijų. Pereiname prie sekančio, knygutės rengimo, etapo, kuris vadinasi maketavimas. Knygutės maketą spausdinimui rengs "Alma littera" leidyklos dizainerė Ligita. Šiuo metu jai perduoti darbiniai failai susipažinimui.

Platinimas

"Vedos vaikams" projektas yra ne pelno siekiantis. Veiklą vykdome iš aukojamų lėšų. Parengtos ir atspausdintos knygelės bus dovanojamos rėmėjams. Keletą jų bus galima rasti pagrindinėse Lietuvos bibliotekose ir vedinę išmintį platinančiuose centruose.
Kitos knygutės bus parduodamos su tikslu surinkti lėšas kitų knygelių rengimui ir spausdinimui.

Esant didesniam poreikiui, knygas galime parengti anglų ir rusų kalbomis.

Šis mėnuo ypatingas

Šis mėnuo ypatingas tuo, kad kai Viešpats Krišna buvo apsireiškęs Žemėje, Jis atliko daug nuostabių ir neįtikėtinų žygių. Vedų sekėjai, šį mėnesį, stengiasi visaip pamalonintį Aukščiausiajį Dievo Asmenį Krišną.
Kviečiame ir jus kas dieną atlikti bent vieną gražų darbelį.
Dažniau prisiminti Viešpaties didybę, klausant pasakojimus apie Jo nežemiškus darbus.
Kartoti šventus Viešpaties vardus. Su meile pasiūlyti Viešpačiui ugnelę. 

Metai:

Nauda

Vedinės knygos - didelės išminties ir žinių lobynai. Jų dėka žmogus tobulėja ir auga. Skaitydamas jis ne tik lavina savo vaizduotę, kūrybingumą,  jautrumą, bet ir žadina savo dvasinę prigimtį. 
Didis Viešpačiui atsidavęs Prahlada Maharadža pataria sudaryti vaikui sąlygas patirti artumą Dievui dar ankstyvoje vaikystėje, antraip galima prarasti galimybę, kurią suteikia žmogaus gyvybės forma.

Planuojamos

Numatoma adaptuoti ir parengti:

  • Visus Šrymad Bhagavatam pasakojimus; 
  • Adaptuoti Bhagavad Gytą, Ramajaną, Viešpaties Čaitanja Mahaprabhu mokymą, Brihad Bhagavatamritą ir kitus vedinius tekstus.

Taip pat planuojama atspausdinti knygeles iš ciklo "Paslaptingas Vedų pasaulis":

Planuojamos

Parengtos, rengiamos

Spausdinimui parengtas vedinis šventraštis 

Atspausdintos

  
Tai nuotaikingas pasakojimas vaikams apie idomią ir džiaugsmingą berniuko pažintį su vaišnavų kultūrą, Bhakti jogą praktikuojančiais žmonėmis ir jų gyvenimo būdu.
Knygelės autorė Alarka Devi Dasi (Agneta Kempe). Dailininkė Padyavali Devi Dasi (Patricia Sohlen). Versta iš anglų kalbos. 
Didelės raidės skaitymui. 23 Iliustracijos spalvinimui. Pagrindiniai kontaktai pažinčiai su vaišnavais ir jų centrais Lietuvoje. Knygelėje 52 puslapiai.  

Puslapiai