Veikla

Šis mėnuo ypatingas

Šis mėnuo ypatingas tuo, kad kai Viešpats Krišna buvo apsireiškęs Žemėje, Jis atliko daug nuostabių ir neįtikėtinų žygių. Vedų sekėjai, šį mėnesį, stengiasi visaip pamalonintį Aukščiausiajį Dievo Asmenį Krišną.
Kviečiame ir jus kas dieną atlikti bent vieną gražų darbelį.
Dažniau prisiminti Viešpaties didybę, klausant pasakojimus apie Jo nežemiškus darbus.
Kartoti šventus Viešpaties vardus. Su meile pasiūlyti Viešpačiui ugnelę. 

Metai:

Nauda

Vedinės knygos - didelės išminties ir žinių lobynai. Jų dėka žmogus tobulėja ir auga. Skaitydamas jis ne tik lavina savo vaizduotę, kūrybingumą,  jautrumą, bet ir žadina savo dvasinę prigimtį. 
Didis Viešpačiui atsidavęs Prahlada Maharadža pataria sudaryti vaikui sąlygas patirti artumą Dievui dar ankstyvoje vaikystėje, antraip galima prarasti galimybę, kurią suteikia žmogaus gyvybės forma.

Planuojamos

Numatoma adaptuoti vaikams, parengti spaudai ir atspausdinti:

  • Visus Šrymad Bhagavatam pasakojimus; 
  • Adaptuoti Bhagavad Gytą, Ramajaną, Viešpaties Čaitanja Mahaprabhu mokymą, Brihad Bhagavatamritą ir kitus vedinius tekstus.

Taip pat planuojama atspausdinti knygeles iš ciklo "Paslaptingas Vedų pasaulis":

Planuojamos

Parengtos, rengiamos

Spausdinimui parengtas vedinis šventraštis 

Atspausdintos

Tai nuotaikingas pasakojimas vaikams apie idomią ir džiaugsmingą berniuko pažintį su vaišnavų kultūrą, bhakti jogą praktikuojančiais žmonėmis ir jų gyvenimo būdu.
Knygelės autorė Alarka Devi Dasi (Agneta Kempe).
Dailininkė Padyavali Devi Dasi (Patricia Sohlen).
Versta iš anglų kalbos.

 
Formatas A5.
Didelės raidės skaitymui.
23 Iliustracijos spalvinimui.
Knygelėje - 52 puslapiai. 

Atliekama vedinės filosofijos redakcija

Iliustruojama dar viena vedinė knygutė vaikams

Iliustruojama vedinė knygutė vaikams

Ieškome rėmėjų

Beveik pusę metų, o kartais ir ilgiau renkame lėšas, kad galėtume apmokėti vieną darbą, pavyzdžiui, knygelės teksto redagavimą arba iliustravimą, knygelės dizaino arba maketo rengimą. Kitus kūrybinius ir organizacinius darbus atliekame savanoriškais pagrindais. Atspausdintų knygelių tenka laukti labai ilgai, nes visa "Vedos vaikams" veikla priklauso nuo surinktų aukų. Įstaiga "Vedų išmintis" užsiima visuomenės švietimu, kuris paremtas Vedomis, tačiau neatlieka jokios komercinės veiklos.
Galintiems paremti vedinių knygų vaikams leidybą, būsime nuoširdžiai dėkingi.

Puslapiai