Knyga parengta spaudai

Knygelė "Koks aš mažas" - iš knygelių serijos "Paslaptingas Vedų pasaulis". Ji parengta remiantis vediniais šventraščiais Šrymad BhagavatamŠrymad Bhagavad Gyta, Čaitanja Čaritamrita, Šri Prema Bhakti Čandrika ir kitais vaišnavų dvasinių mokytojų kūriniais, Šri Guru Tattva Vidžnana, Sadhja Sadhana Tattva Vidžnana.

Šią knygą kūrėme ir norime išleisti šeimoms, kurios domisi joga, vedine pasaulėžiūra ir nori supažindinti savo vaikus su seniausius laikus siekiančiais vediniais šventraščiais bei juose užrašyta vedine išmintimi.

Knygelėje:
Per neeilinį tėčio ir sūnau pokalbį, autorė vaikams perteikia vedinį požiūrį į sielą, Dievą bei dieviškas Jo galias ir visą kūriniją.

Nuotaikingas pasakojimas alsuoja bekrašte amžinybe, kuri akimirksniu perkelia į kitą savęs suvokimo ir patyrimo erdvę.

Knygelės herojus – mažasis Subalas. Linksmas ir šmaikštus tyrinėtojas nepaliaujamai tyrinėja, žavisi ir gėrisi Dievo kūrinija. Jo pastebėjimai ir klausimai tėčiui – paprasti, tačiau savo esme unikalūs ir egzistenciniai. Vienas po kito, kaip iš gausybės rago, vediniais šventraščiais pagrįsti tėčio atsakymai, mažajį Subalą veda link savęs patyrimo amžinybėje.

Šiuo metu yra atlikta:
Sukurtas tekstas;
Nupiešti 27 piešinėliai;
Teksto sanskrito terminų, vedinės filosofijos ir lietuvių kalbos redakcijos;
Sukurtas knygelės dizainas ir spaudos maketas;
Knygai suteiktas ISBN kodas;
Su Balto print spaustuve suderinta knygelių gamybos kaina.

Numatomas knygelės tiražas 600 vnt. Formatas A4. Kieto įrišimo. 72 psl. Kreidinis, bizgus popierius. Už visus, prieš tai atliktus darbus sumokėta. Knygos gamybos darbams apmokėti dar reikia surinkti 2606,20 eur.

Jei Jūs norėtumėte prisidėti savo parama, kviečiame susisiekti arba pervesti finansinę paramą į šio projekto vystymui skirtą paramos banko sąskaitą.

Visiems prisidėjusiems ir parėmusiems šios knygelės leidybą, atsiųsime atspausdiną knygą.