Knygos kelias

Visų pirma, turi būti žmonės, kurie nori kurti, spausdinti ir platinti vedines knygeles. Jei tokie žmonės yra, labai svarbu juos palaikyti ir finansiškai paremti jų veiklą. Kai žmonės ir finansai yra, gali prasidėti darbas.

 1. Sukuriamas arba vaikams adaptuojamas vedinis tekstas;
 2. Lietuvių kalbos redaktorius patikrina teksto lietuvių kalbą – gramatiką, stilių. Ištaiso klaidas, pagal vaikų amžiaus grupę, kalbos redaktorius parenka žodžius, sakinių struktūrą, teikia pasiūlymus knygutės leidėjams;
 3. Vedinės filosofijos redaktorius, patikrina ar tekstas atitinka vedinę išmintį, ištaiso klaidas, teikia savo pasiūlymus leidėjams;
 4. Sanskrito kalbos redaktorius patikrina tekste naudotus sanskrito žodžius, padeda juo sulietuvinti ir taisyklingai užrašyti, taip pat pateikia savo pasiūlymus ir pastebėjimus;
 5. Lietuvių kalbos redaktorius dar kartą patikrina visą tekstą;
 6. Dailininkas iliustruoja nurodytas teksto vietas;
 7. Piešinėliai nuskenuojami profesionalia įranga, išvalomi, piešinėliui suteikiama tinkama išvaizda, reikalinga spaudos maketui ruošti;
 8. Iš turimo teksto ir parengtų tvarkingų iliustracijų dizaineris, pagal amžiaus grupę, kuria knygutės dizainą, teikia pasiūlymus leidėjui;
 9. Pagal sukurtą dizainą maketuotojas parengia knygutės maketą spausdinimui;
 10. Parengtą knygutės maketą tikrina lietuvių kalbos redaktorius. Atliekama maketo korektūra;
 11. Knygutė užregistruojama ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje. Gaunamas ISBN numeris ir brūkšninis kodas.
 12. Duomenys apie knygutę perduodami Nacionaliniam bibliografijos duomenų bankui.
 13. Galutinis knygelės spaudos maketas siunčiamas į spaustuvę.
 14. Spaustuvėje dar kartą tikrinamas knygelės spaudos maketas. Jei viskas tikslu, knygelės maketas atiduodamas knygelių gamybai.
 15. Gaminamos knygelės.
 16. Platinama;
 17. Nuperkama vaikams.