Apie mus

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtas žinojimas". Vedos yra seniausi Žemėje žinomi rašytiniai šaltiniai, kuriuos prieš daugiau nei 5 tūkstančius metų užrašė išminčius Šryla Vjasadeva. Sanskrito kalba užrašyti tekstai atskleidžia ne tik senovės Indijos istoriją, mokslą, religiją, filosofiją, kultūrą, bet ir Visatos kūrimo, naikinimo etapus, jos sandarą, žmonijai skirtas pareigas, tarpusavio santykių psichologiją ir daug kitų, gyvoms būtybėms naudingų, prasmingų dalygų. Vediniuose tekstuose išsamiai aprašytas ir pats Aukščiausiasis Dievo Asmuo su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis. Teigiama, kad šie šventi raštai yra ne žmogaus sukurti, o paties Dievo apreikšti.

Mes - Vedų sekėjai, Gaudijų vaišnavai, vedinius šventraščius laikome tobulu Dievo žodžiu.

Manome, kad ne Vedų sekėjams, o ypač vaikams, šeimoms, kurios domisi vedine pasaulėžiūra ir nori supažindinti savo vaikus su senoviniais raštais, vedine žmonių civilizacija, jos istorija bei ugdyti savo vaikų dvasinį įžvalgumą, būtų labai įdomu sužinoti apie Vedas ir jose užrašytą išmintį.

Taip gimė "Vedos vaikams" projekto idėja. Taigi, VšĮ "Vedų išmintis" ne tik per paskaitas, renginius, bet ir per knygas supažindina vaikus ir jų tėvelius su vedine išmintimi, vedinių laikų herojais, didvyriais, mistikais, išminčiais, vediniu požiūriu į Visatos kūrimą ir naikinimą, sielą, Dievą ir daug daug įdomių dalykų, apie kuriuos šiandien mažai kas kalba arba nutyli.

Siekdami įgyvendinti Vedos vaikams projekto tikslą, mes naudojame savo dvasinių mokytojų ir kitų, iškilių Gaudijų vaišnavų sanskrito tekstų komentarus, paskaitų įrašus. Taip pat organizuojame jų knygų vertimus, bei leidybą.

Mūsų pagrindinės užduotys:

"Vedos vaikams" projektą įgyvendinti padeda:

Andželika Milytė (Anuradha Dasi)

projekto autorė ir vadovė, vedinių knygelių autorė.

Donatas Janickis (Gaura Krišna Dasa)

VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, pagrindinis "Vedos vaikams" projekto rėmėjas.

Saulius Domarkas (Šatakula Dasa)

konsultacijos, dėl vedinės filosofijos

Darius Sruoginis (Durmada Dasa)

sanskrito terminų redakcija, pagalba tekstų redakcijoms

Lina Kaminskienė

lietuvių kalbos redakcija, spaudos maketų korektūra

Danutė Rimkuvienė (Divya Šakti Devi Dasi )

iliustravimas

Vitaliy Zapolskiy (Vasudeva Krišna Dasa)

iliustravimas

Marina Galadauskienė (Mathura Lilaprija Devi Dasi)

iliustravimas

Giedrė Rušinė

iliustravimas

Samir Das

iliustravimas

Raimondas Statkus

sutartys, teisinis konsultavimas.

Rasa Mockienė (Rasamayi Dasi)

finansiniai atsiskaitymai.

Ligita Plešanova

knygelių apipavidalinimas, maketavimas

Aistė Dagytė (Vrinda)

vertimas iš anglų k., lietuvių kalbos redakcija

Saulius Dagys (Sanaka Kumara Dasa)

Pagalba vedinės filosofijos redakcijai, konsultacijos