Apie mus

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtas žinojimas". Vedos yra vieni iš seniausių Žemėje žinomų rašytinių šaltinių, kuriuos prieš daugiau nei 5 tūkstančius metų užrašė išminčius Šryla Vjasadeva. Sanskrito kalba užrašyti tekstai atskleidžia ne tik senovės Indijos mokslus: vedinę psichologiją, jogą, ajurvedą, filosofiją, teologiją, kosmologiją, kultūrą, sociologiją, politiką, bet ir daug kitų, gyvoms būtybėms naudingų, prasmingų dalygų.
Vediniuose tekstuose išsamiai aprašytas ir pats Aukščiausiasis Dievo Asmuo su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis. Teigiama, kad šie šventi raštai yra ne žmogaus sukurti, o paties Dievo apreikšti.

Mes - Vedų sekėjai, Gaudija-vaišnavai, vedinius šventraščius laikome tobulu Dievo žodžiu.

Manome, kad ne Vedų sekėjams, o ypač vaikams ar šeimoms, kurios domisi vedine pasaulėžiūra ir nori supažindinti savo vaikus su senoviniais raštais, vedine žmonių civilizacija, jos istorija bei ugdyti savo vaikų dvasinį įžvalgumą, būtų labai įdomu sužinoti apie Vedas ir jose užrašytą išmintį.

Taip, 2011 metais gimė "Vedos vaikams" projekto idėja. Veiklą pradėjome organizuodami vaikų užsiėmimus. Visus metus vaikus mokėme vedinio meno paslapčių, jogos praktikų, vedinės/ vaišnaviškos dievocentriškos bendrystės ir draugystės. Surinkę, vedinių žinių nešamą teigiamą poveikį asmenybės vystymuisi, nutarėme leisti vedines knygeles vaikams ir jų tėvams. Kitaip sakant šeimoms, kurios domisi joga, vedine pasaulėžiūra ar vediniu gyvenimo būdu.

Nuo 2013 metų organizuojame vedinių knygelių kūrybą, leidybą ir platinimą.

2017 metais ISBN ir ISMN Lietuvos agentūroje VšĮ "Vedų išmintis" yra registruotas leidėjas.

Taigi, ne tik per paskaitas, renginius, bet ir per knygas mūsų įstaiga supažindina vaikus ir jų tėvelius su vedine išmintimi, vedinių laikų herojais, didvyriais, mistikais, išminčiais, vediniu požiūriu į Visatą, sielą, Dievą ir daug daug įdomių dalykų, apie kuriuos mažai kas kalba arba nutyli.

Siekdami įgyvendinti "Vedos vaikams" projekto tikslą, mes naudojame savo dvasinių mokytojų ir kitų, iškilių Gaudijų vaišnavų sanskrito tekstų komentarus, paskaitų įrašus. Taip pat organizuojame ir jų knygų vertimus, bei leidybą.

Mūsų pagrindinės užduotys:

"Vedos vaikams" projektą įgyvendinti padeda:

Andželika Milytė (Anuradha Dasi)

projekto autorė ir vadovė, knygelių autorė.

Donatas Janickis (Gaura Krišna Dasa)

VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, pagrindinis "Vedos vaikams" projekto rėmėjas.

Saulius Domarkas (Šatakula Dasa)

konsultacijos, dėl vedinės filosofijos

Darius Sruoginis (Durmada Dasa)

sanskrito terminų redakcija, pagalba tekstų redakcijoms

Lina Kaminskienė

lietuvių kalbos redakcija, spaudos maketų korektūra

Danutė Rimkuvienė (Divya Šakti Devi Dasi )

iliustravimas

Vitaliy Zapolskiy (Vasudeva Krišna Dasa)

iliustravimas

Marina Galadauskienė (Mathura Lilaprija Devi Dasi)

iliustravimas

Giedrė Rušinė

iliustravimas

Samir Das (Indija)

iliustravimas

Raimondas Statkus

sutartys, teisinis konsultavimas.

Rasa Mockienė (Rasamayi Dasi)

finansiniai atsiskaitymai.

Ligita Plešanova

knygelių apipavidalinimas, maketavimas

Aistė Dagytė (Vrinda)

vertimas iš anglų k., lietuvių kalbos redakcija

Saulius Dagys (Sanaka Kumara Dasa)

Pagalba vedinės filosofijos redakcijai, konsultacijos

Inga (Išvari Dasi)

Vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.

Kashyapi Karan (Indija)

iliustravimas