Skirkite 1,2 proc. GPM dalį VšĮ Vedų išmintis veiklai palaikyti

Jeigu mūsų veikla Jums atrodo prasminga ir įkvepianti, nuoširdžiai kviečiame mus palaikyti. Skirkite savo 1,2% GPM dalį VšĮ Vedų išmintis veiklai palaikyti.
Kaip skirti GPM paramą:
Prisijunkite prie https://deklaravimas.vmi.lt  -> Prisijungti prie EDS.
Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“. Lango viduryje pamatysite pateiktą lentelę su formos pavadinimu FR0512 v.4. Lentelėje reiktų spausti Žemės gaublio mėlyną ikonėlę. 
Atsidarys forma, kurią galima pildyti per kompiuterį. 
Trys langeliai (Asmens kodas, vardas ir pavardė) užsipildys automatiškai.
Toliau reiktų įvesti pačiam: 
5 Mokestinis laikotarpis – 2020
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 303395363
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2024. Jei norite trumpesnį laiką skirti paramą, pasirinkite 2021, 2022, 2023. Maksimum iki 2024 galima. 
Užpildę formą, pačiam viršuje įrankių juostoje paspauskite "Klaidų tikrinimas".
Jei viskas gerai, spauskite "Pateikti deklaraciją"

AČIŪ, UŽ GERĄ ŠIRDĮ !

Parama

Projekto veiklos plėtojimas, palaikymas ir įgyvendinimas priklauso nuo prisidedančių geros valios žmonių.

NORIU PRISIDĖTI