Spaudai rengiama knyga suaugusiems

Knygos Šri Radha Dasja arba Mandžari Bhavos paslaptis autorius yra Šri Šri 108 Pandit Šri Krišna Dasa Babadži Maharadža. Babadžis Maharadža - gaudija vaišnavas, Advaita parivaros guru ir ačarja. 2019 metų sausio mėnesį paliko šį laikiną pasaulį.

Atsiminimai apie šį vaišnavą liudija, kad jis išsiskyrė ne vien idealiu charakteriu, stebėtinu mokytumu bei griežtu atsižadėjimu. Jis ir puikiai ruošė maistą, tvarkė finansus, net vadovavo šventykloms bei ašramams. Dėl erudicijos, doros ir nepriekaištingo elgesio keleto Vrindavano šventyklų valdybos paprašė jį eiti mahanto pareigas. Trisdešimt penkerius metus Babadžis Maharadža atliko nesavanaudišką mahanto tarnystę įvairiose Vradžos šventyklose: Gvalioro Mandire prie Kusuma-sarovaros, Siddha Manohara Daso šventykloje prie Govinda Kundos, ir Radhos-Šjamasundaros Mandire prie Prema-sarovaros.

Per ilgo savo gyvenimo metus su sanskrito kalba bei Šrymad Bhagavatam slėpiniais Babadžis Maharadža supažindino nesuskaičiuojamą daugybę uolių brahmačarių bei babadžių. Inicijavo daug bhaktų, parašė kelias knygas apie Gaudija-vaišnavų tattvą, sadhaną bei sadhją, be to, dažnai keliavo į Bengaliją, Asamą bei kitas vietoves. Ten vesdavo Šrymad Bhagavatam diskusijas, pamokslavo apie tyrą Radha-Krišnos bhakti bhadžaną ir Šri Čaitanjos Mahaprabhu skelbtą prema-dharmą.

Šri Radha Dasja - viena iš jo paliktų knygų, kurią maloningai leido išversti ir atspausdinti jo mokinys, sekantis Advaita parivaros guru ir ačarja Pandit Šri Hari Čaran Dasa Ji Maharadža Bhagavatačarja.


Šiuo metu atliekamas knygelės vertimas. Iš anglų kalbos verčia Aistė Dagytė. Padeda - sanskritologas Durmada Dasa ir didelę patirtį turintis knygų vertjas Sanaka Kumara Dasa.
Maketavimo ir maketo korektūros darbus atliks - Ligita Plešanova, Lina Kaminskienė.
Knygelę spausdins - BaltoPrint spaustuvė.

Jeigu Jūs norėtumėte, finansiškai prisidėti prie šios knygelės leidybos, nuoširdžiai kviečiame susisiekti arba pervesti savo paramą į šiame puslapyje nurodytą, knygų leidybai skirtą banko sąskaitą.

Parama

Projekto veiklos plėtojimas, palaikymas ir įgyvendinimas priklauso nuo prisidedančių geros valios žmonių.

NORIU PRISIDĖTI