Spaudai rengiama knyga suaugusiems

Knygos Šri Radha Dasja arba Mandžari Bhavos slėpiniai autorius - Šri Šri 108 Pandit Šri Krišna Dasa Babadži Maharadža.
Babadžis Maharadža - gaudijų vaišnavas, Advaita parivaros guru ir ačarja. 2019 metų sausio mėnesį paliko šį laikiną pasaulį.

Šri Radha Dasja - viena iš jo paliktų knygų, kurią maloningai leido išversti ir atspausdinti jo mokinys, sekantis Advaita parivaros guru ir ačarja Pandit Šri Hari Čaran Dasa Ji Maharadža Bhagavatačarja.

Knygoje vaišnavas rašo, kad "Šri Krišnos laimė priklauso tik nuo Šri Radharanės, ir nieko kito. Jei gyvoji būtybė, apdovanota lašeliu anandos, apmąsto ir suvokia Šri Krišnos nepriežastinę malonę ir meilę, jos širdyje prabunda noras savo tarnyste dovanoti laimę Šri Krišnai. Suvokęs faktą, jog tik Šri Radhos tarnystė visiškai patenkina Bhagavaną Šri Krišną, sadhaka supras, jog geriausia tarnystė, kurią jis gali pasiūlyti Šri Krišnai, yra pagalba Jo geriausiai tarnaitei Šrymatei Radharanei. Ir tuomet sadhakos širdyje įsiplieskia troškimas tapti Šri Radharanės tarnaite, troškimas paklusti Radhos norams. Šis troškimas ir vadinamas Radha-dasja arba mandžari-bhava."

Atsiminimai apie šį vaišnavą liudija, kad jis išsiskyrė ne vien idealiu charakteriu, stebėtinu mokytumu bei griežtu atsižadėjimu. Jis ir puikiai ruošė maistą, tvarkė finansus, net vadovavo šventykloms bei ašramams. Dėl erudicijos, doros ir nepriekaištingo elgesio keleto Vrindavano šventyklų valdybos paprašė jį eiti mahanto pareigas. Trisdešimt penkerius metus Babadžis Maharadža atliko nesavanaudišką mahanto tarnystę įvairiose Vradžos šventyklose: Gvalioro Mandire prie Kusuma-sarovaros, Siddha Manohara Daso šventykloje prie Govinda Kundos, ir Radhos-Šjamasundaros Mandire prie Prema-sarovaros.

Per ilgo savo gyvenimo metus su sanskrito kalba bei Šrymad Bhagavatam slėpiniais Babadžis Maharadža supažindino nesuskaičiuojamą daugybę uolių brahmačarių bei babadžių. Inicijavo daug bhaktų, parašė kelias knygas apie Gaudija-vaišnavų tattvą, sadhaną bei sadhją, be to, dažnai keliavo į Bengaliją, Asamą bei kitas vietoves. Ten vesdavo Šrymad Bhagavatam diskusijas, pamokslavo apie tyrą Radha-Krišnos bhakti bhadžaną ir Šri Čaitanjos Mahaprabhu skelbtą prema-dharmą.

Atlikti darbai:
-Iš anglų kalbos išverstas Radha Dasja tekstas (Aistė Vrinda Dagytė).
-Atliktos teksto filosofijos, lietuvių kalbos ir sanskrito terminų redakcijos (Saulius Dagys Sanaka Kumara Dasa, Darius Sruoginis Durmada Dasa).
- Sudarytas sanskrito terminų žodynėlis (Andželika Milytė Anuradha Dasi, Darius Sruoginis Durmada Dasa).

Šiuo metu atliekami darbai:
-Piešiamas paveikslas knygos viršeliui (dailininkas Samir Das).

Sekantys darbai:
-Knygutės matektavimo (Ligita Plešanova) ir maketo korektūros (Lina Kaminskienė) darbai.
-Spausdinimo darbai (BaltoPrint)

Jeigu Jūs norėtumėte, finansiškai prisidėti prie šios knygelės leidybos, nuoširdžiai kviečiame susisiekti arba pervesti savo paramą į šiame puslapyje nurodytą, knygų leidybai skirtą banko sąskaitą.

Parama

Projekto veiklos plėtojimas, palaikymas ir įgyvendinimas priklauso nuo prisidedančių geros valios žmonių.

NORIU PRISIDĖTI