Apie

Sveiki!
Jūs patekote į "Vedos vaikams" internetinę svetainę.
Čia Jūs rasite informaciją apie vedinių knygų vaikams kūrimą, rengimą, spausdinimą ir platinimą.
Mes esame vedinės kultūros sekėjai. Šiuo projektu siekiame skleisti, platinti ir dalintis vedine išmintimi.
Pagrindinė vedinės kultūros ir vedinių šventraščių mintis yra per Bhakti jogos praktiką, mokytis pažinti:
mus supantį pasaulį ir jame veikiančius dėsnius;
savo tikrąją dvasinę prigimtį;
meilę Dievui ir visoms gyvoms būtybėms.

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtą žinojimą". Vedos yra seniausi šventi rašytiniai šaltiniai užrašyti prieš 5 tūkstančius metų. Išminčius Šryla Vjasadeva vedinius tekstus užrašė senąja sanskrito kalba, kuriuose aprašoma senovės Indijos istorija, mokslas, religija, filosofija, kultūra ir Past Aukščiausias Dievo Asmuo su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis.
Vedų sekėjai vedinius šventraščius visada laikė tobulu Dievo žodžiu. Vediniai šventraščiai apima tiek dvasines, tiek materiąliasias žinias apie praeitį, dabartį ir ateitį. Tiems, kurie nėra Vedų sekėjai, apie Vedas ir jose užrašytą išmintį, gali kilti ir daugiau klausimų, todėl "Vedos vaikams" projekto tikslas yra perteikti senovinių Vedų raštų, tokių kaip Bhagavad Gyta/ Kokia Ji Yra, Šrymad Bhagavatam, Mahabharata, Ramajana  ir kitas ne mažiau svarbias vedines žinias, kurias į vakarus atvežė, išvertė ir komentavo A.Č. Bhaktivedanta Svamis Šryla Prabhupada, vaikams supaprastinta kalba bei forma.

Mūsų uždaviniai:
Kurti istorijas, pasakojimus vaikams, kuriose atsiskleistų vedinė išmintis bei pamokymai gyvenimui;
A.Č. Bhaktivedanta Svami Šryla Prabhupados komentuotus šventraščius adaptuoti vaikams; 
Organizuoti knygų iliustravimą, redagavimą, knygelių maketų parengimą, spausdinimą bei platinimą;
Rinkti paaukojimus veiklos įgyvendinimui.

Projektą įgyvendinti padeda:

Andželika Milytė Šleinienė - projekto vadovė - koordinatorė, vedinių pasakojimų vaikų knygelėms kūrimas, jau esamų vedinių tekstų adaptavimas vaikams;
Donatas Janickis (Dhanandžaja Pandita Dasa) - VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, visapusiškas projekto palaikymas ir pagalba;
Saulius Domarkas (Šatakula Dasa) - vedinės filosofijos redakcija;
Darius Sruoginis (Durmada Dasa) - sanskrito terminų lietuvinimas;
Lina Kaminskienė - lietuvių kalbos redakcija;
Adrė Zakrauskaitė (Anandini Dasi) - vertimas į anglų kalbą;
Danutė Rimkuvienė (Divya Šakti Devi Dasi) - iliustravimas;
Vitaliy Zapolskiy (Vasudeva Krišna Dasa) - iliustravimas;
Bhaktas Raimondas Statkus - sutartys, teisinis konsultavimas;
Matadži Rasa Mockienė - finansiniai atsiskaitymai.