Apie

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtas žinojimas". Vedos yra seniausi Žemėje žinomi rašytiniai šaltiniai, kuriuos prieš 5 tūkstančius metų užrašė išminčius Šryla Vjasadeva.
Sanskrito kalba užrašyti tekstai atskleidžia ne tik senovės Indijos istoriją, mokslą, religiją, filosofiją, kultūrą, bet ir Visatos kūrimo, naikinimo etapus, jos sandarą, žmonijai skirtas pareigas, tarpusavio santykių psichologiją ir daug kitų, gyvoms būtybėms naudingų, prasmingų dalygų.
Vediniuose tekstuose išsamiai aprašytas ir pats Aukščiausiasis Dievo Asmuo su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis. Teigiama, kad šie šventi raštai yra ne žmogaus sukurti, o paties Dievo apreikšti.

Mes - Vedų sekėjai, vedinius šventraščius laikome tobulu Dievo žodžiu. Manome, kad ne Vedų sekėjams, o ypač vaikams, būtų labai įdomu ir prasminga sužinoti apie Vedas ir jose užrašytą išmintį. Taip gimė "Vedos vaikams" projekto idėja. Taigi, mūsų tikslas - supažindinti vaikus su vedine išmintimi, vedinių laikų herojais, didvyriais, mistikais, išminčiais, vediniu požiūriu į Visatos kūrimą, naikinimą, sielą, Dievą ir daug daug įdomių dalykų, apie kuriuos šiandien mažai kas kalba arba nutyli. 

Siekdami įgyvendinti projekto tikslą, m
es naudojame savo dvasinių mokytojų ir kitų, iškilių Gaudija vaišnavų, sanskrito tekstų komentarus, paskaitų įrašus.

Mūsų pagrindinės užduotys:

  • Kurti istorijas, pasakojimus vaikams, kuriose atsiskleistų vedinė išmintis ir pamokymai gyvenimui; 
  • Iškilių Gaudija vaišnavų komentuotus šventraščius adaptuoti vaikams; 
  • Organizuoti knygelių iliustravimą, redagavimą, knygelių spaudos maketų parengimą, spausdinimą bei platinimą;
  • Rinkti lėšas veiklos įgyvendinimui.


"Vedos vaikams" projektą įgyvendinti padeda:


Anuradha Dasi (Andželika Milytė) - projekto vadovė - koordinatorė, vedinių pasakojimų vaikų knygelėms kūrimas, jau esamų vedinių tekstų adaptavimas vaikams


Dhanandžaja Pandita Dasa (Donatas Janickis) - VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, pagrindinis "Vedos vaikams" projekto rėmėjas. 


Šatakula Dasa (Saulius Domarkas) - vedinės filosofijos redakcija


Durmada Dasa (Darius Sruoginis) - sanskrito terminų, vedinės filosofijos redakcija


Lina Kaminskienė - lietuvių kalbos redakcija, spaudos maketo korektūra

    
Anandini Dasi (Adrė Zakrauskaitė) - vertimas į anglų kalbą


Divya Šakti Devi Dasi (Danutė Rimkuvienė) - iliustravimas


Vasudeva Krišna Dasa (Vitaliy Zapolskiy) - iliustravimas


Mathura Lilaprija Devi Dasi - iliustravimas


Bhaktas Raimondas Statkus - sutartys, teisinis konsultavimas


Matadži Rasa Mockienė - finansiniai atsiskaitymai

 
Ligita Plešanova - knygelių apipavidalinimas, maketavimas.