Apie mus

Žodis "Veda" reiškia "išbaigtas žinojimas". Vedos yra seniausi Žemėje žinomi rašytiniai šaltiniai, kuriuos prieš 5 tūkstančius metų užrašė išminčius Šryla Vjasadeva. Sanskrito kalba užrašyti tekstai atskleidžia ne tik senovės Indijos istoriją, mokslą, religiją, filosofiją, kultūrą, bet ir Visatos kūrimo, naikinimo etapus, jos sandarą, žmonijai skirtas pareigas, tarpusavio santykių psichologiją ir daug kitų, gyvoms būtybėms naudingų, prasmingų dalygų. Vediniuose tekstuose išsamiai aprašytas ir pats Aukščiausiasis Dievo Asmuo su Jam būdinga atributika, buveine, savybėmis. Teigiama, kad šie šventi raštai yra ne žmogaus sukurti, o paties Dievo apreikšti.

Mes - Vedų sekėjai, vedinius šventraščius laikome tobulu Dievo žodžiu. Manome, kad ne Vedų sekėjams, o ypač vaikams, būtų labai įdomu ir prasminga sužinoti apie Vedas ir jose užrašytą išmintį. Taip gimė "Vedos vaikams" projekto idėja. Taigi, mūsų tikslas - supažindinti vaikus ir jų tėvelius su vedine išmintimi, vedinių laikų herojais, didvyriais, mistikais, išminčiais, vediniu požiūriu į Visatos kūrimą ir naikinimą, sielą, Dievą ir daug daug įdomių dalykų, apie kuriuos šiandien mažai kas kalba arba nutyli.
Siekdami įgyvendinti projekto tikslą, mes naudojame savo dvasinių mokytojų ir kitų, iškilių Gaudija vaišnavų, sanskrito tekstų komentarus, paskaitų įrašus.

Mūsų pagrindinės užduotys:

"Vedos vaikams" projektą įgyvendinti padeda:

Andželika Milytė (Anuradha Dasi)

projekto autorė ir vadovė, vedinių knygelių autorė.

Gaura Krišna Dasa (Donatas Janickis)

VšĮ "Vedų išmintis" vadovas, pagrindinis "Vedos vaikams" projekto rėmėjas.

Šatakula Dasa (Saulius Domarkas)

vedinės filosofijos redakcija.

Durmada Dasa (Darius Sruoginis)

sanskrito terminų, vedinės filosofijos redakcija.

Lina Kaminskienė

lietuvių kalbos redakcija, spaudos maketų korektūra.

Divya Šakti Devi Dasi (Danutė Rimkuvienė)

iliustravimas.

Vasudeva Krišna Dasa (Vitaliy Zapolskiy)

iliustravimas.

Mathura Lilaprija Devi Dasi (Marina Galadauskienė)

iliustravimas.

Giedrė Rušinė

iliustravimas

Akhila Bandhu Das (Edgaras Lubys)

muzikos kūrimas, įrašymas audio knygutėms.

Raimondas Statkus

sutartys, teisinis konsultavimas.

Rasamayi dasi (Rasa Mockienė)

finansiniai atsiskaitymai.

Ligita Plešanova

knygelių apipavidalinimas, maketavimas