Dailininkė iš Indijos prisijungė prie „Vedos vaikams“ projekto

Prie "Vedos vaikams" projekto prisijungė talentinga dailininkė iš Indijos KASHYAPI KARAN.
Dailininkės darbus galite pamatyti čia
Dailininkė iliustruoja vedinius pasakojimus vaikams iš Džyva Gosvamio knygos "Gopala-Čampu".
Kviečiame mus palaikyti ir finansiškai prisidėti prie "Vedos vaikams" projekto įgyvendinimo.
Platesnė informaciją apie projektą, jo įgyvendinimą ar finansavimą galite gauti susisiekę su projekto vadove ar įstaigos vadovu.

Daugiau

Kviečiame palaikyti Vedos vaikams projektą

Jūsų pagalbos dėka, Vedos vaikams projektas gyvuoja 11 metų. Per šį laikotarpį esame parengę ir atspausdinę penkias knygas vaikams ir vieną knygelę suaugusiems. Žr. čia

Šiuo metu dirbama prie dviejų knygų vaikams. Taip pat rengiama viena knyga suaugusiems. Žr. čia

Atspausdintos knygos siunčiamos į Lietuvos savivaldybių bibliotekas, vaikų globos namus. Sąrašą žiūrėti čia

Esame dėkingi kiekvienam palaikančiam Vedos vaikams leidybinę idėją, ir nuoširdžiai vertiname pasidalinta parama.

Jeigu širdy pajauste norą finansiškai prisidėti prie Vedos vaikams projekto palaikymo ir leidybos, savo paramą kviečiame pervesti į projekto banko sąskaitą. Rekvizitai čia

Ačiū, kad esate ir padedate kurti gėrį!

Daugiau

Trumpa dvasinio, bhakti-jogos mokytojo biografija.

Pandita, Šri Haričarana Dasa Babadži Maharadža, Bhagavatačarja gimė 1967 metais, sausio 6 dieną, Indijoje, Kalkutoje, Šri Advaita parivaros, dvasinio guru, Šri Vanačari Dasa Maharadžos ir Vinodini Dasi, šeimoje.
Gimus vaikui, tą pačią dieną, senelis, Šri Bhagavan Dasa Maharadža, kuris taip pat buvo Šri Advaita parivaros guru ir ačarja, kūdikiui davė pašventimą į Harinamą bei šventą vardą Haričaran Dasa. Pašventimo dieną jis pasakė: " Harinamą jis gavo iš manęs, o Dikšą gaus Vradžoje."
Dėl neįprastos berniuko brandos, 3 metų Haričaran Dasa pradėjo lankyti mokyklą. Kai jam buvo šešeri, jo tėvai persikėlė gyventi į Vrindavaną. Užsispyręs ir nepaklusnus vaikas atsisakė vykti kartu, dėl to Haričaran Dasa liko Kalkutoje pas giminaičius. Tačiau, nuolatiniai, švento Vrindavano reginiai, sapnuose, paskatino vaiką atvykti į šventą dhamą. Taigi, būdamas devynerių metų, širdy jausdamas gilų potraukį Šri Šri Radha Krišnos trancendentiniam Vrindavanui, Šri Haričaran Dasa persikelia gyventi į Vrindavaną pas tėvus.

Netrukus, šventajame Govardhane, vaikas susitinka su išaukštinta vaišnave, paramahamsa, transcendentinės sąmonės ir premą Bhagavanui pasiekusia Šrimati Madhavilata Dasi. Matadži, kuriai lenkėsi ir jos paskaitų eidavo klausyti, dauguma išaukštintų Vradžos babadžių, asketų, atsižadėjimo keliu einančiųjų, pamačiusi vaiką, iš karto kreipėsi į tėvus sakydama: " Aš noriu priimti šitą vaiką į prieglobstį ir surasiu jo dikša guru."

Nuotraukoje Matadži Madhavilata Dasi

Haričaran Dasa tėvas, iškarto sutiko, nes žinojo, kad šita matadži yra aukščiausio lygio vaišnavi, mato tiesą, žino ką sako ir tinkamai pasirūpins jo sūnaus dikša (pašventimu).
Taigi, Haričaran Dasa, būdamas devynerių metų, keletai savaičių apsigyvena, kukliame, Šimati Madhavilata Dasi kutire (trobelėje).  Ten susipažįsta su aukščiausio lygio švaros bei dvasinio gyvenimo standartais.
Po vienos parikramos apie šventąjį Govardhaną, Šrimati Madhavilata Dasi ateina pas Šri Advaita parivaros guru ir ačarja Pandit Šri Krišna Dasa Babadži Maharadžą, Bhakti-tirthą ir paprašo, jos globojamam Šri Haričaran Dasai, duoti dikša pašventimą.

Nuotraukoje Adhjapaka, Pandit Šri Krišna Das Babadži Maharadža, Bhakti-tirtha

Netikėtas matadži prašymas pribloškia Babadžį, tačiau jis nuolankiai sutinka ir, devynerių metų, Šri Haričaran Dasai suteikia dikšą/dvasinį pašventimą bei duoda atitinkamas mantras dvasinėms praktikoms.

Po dikšos, grįžęs namo, Šri Haričaran Dasa prašo tėvų leidimo, visam laikui, išvykti iš namų, eiti gyventi į vienuolyną pas guru ir keliauti sadhu (vienuolio) gyvenimo keliu. Tėvai iš karto nesutinka, tačiau po ilgų prašymų, tėvas duoda leidimą išeiti.
Būdamas devynerių metų, Šri Haričaran Dasa, visam laikui atsisako šeimyninio gyvenimo,  materialių patogumų ir visų paveldėjimų. Apsigyvena Govardhano kalno papėdėje, prie Govinda-kundos esančiame guru ašrame (vienuolyne) bei visą dieną pasitarnauja gurudevui ir šalia gyvenantiems babadžiams, sadhu. Taip pat kartoja vieną lakhą džapos (108× 64 ratai mahamantros).

Po metų, būdamas dešimties, Šri Haričaran Dasa, paprašo savo gurudevo palaiminimų, kad galėtų atliktų čaturmasjos askezę (keturių mėnesių susilaikymas, dėl dvasinio tikslo). Guru iš karto nesutinka, nes tai yra labai sudėtina praktika, tačiau matydamas Šri Haričaran Dasa pasiryžimą, sutinka.

Gavęs guru palaiminimus, dešimtmetis Šri Haričaran Dasa persikelia į Siddha Manohar Dasa Babadži Maharadžos buvusią olą (prie Govardhano kalvos) ir keturis mėnesius (liepa-spalis), kiekvieną dieną, visą dieną sėdėdavo vienoje pozoje kartodamas 3 lakhus mahamatros (108 x 64 x 3). Vakare išeidavo rinkti madhukari (išmaldos). Jei kas paaukodavo maisto, tuomet, tą dieną pavalgydavo.

Nuotraukoje Siddha Manohar Dasa Babadži Maharadža

Kai jam buvo dvylika metu su trupučiu, šalia gyvenę babadžiai, sadhu atėjo pas Pandit Šri Krišna Dasa Babadži Maharadžą ir paprašė, kad jis, savo mokiniui, suteiktų babadži-vešą (amžino vienuolio statusą).

Nuotraukoje Adhjapaka, Pandit Šri Krišna Das Babadži Maharadža, Bhakti-tirtha

Šri Haričaran Dasa dikša guru, vėl gi, iškarto nesutiko, tačiau susirinkę vienuoliai pasakė: "Mes visi, jam, duodame savo palaiminimus, kad visą gyvenimą, Šri Haričaran Dasa, išliks tyras brahmačaris ir jo protas niekada nesiblaškys."

Po visų, susirinkusių vienuolių palaiminimų, gurudevas, dvylikamečiui Šri Haričaran Dasai suteikia babadži-vešą. Gavęs babadži pašventimą, dvylikametis, jaunuolis gyvena iš, vieną kartą per dieną, surinktos išmaldos, visą dieną tarnauja savo gurudevui ir vietiniams sadhu, atlieka savo individualų bhadžaną (dvasinę praktiką) ir daug studijuoja.

Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža būdamas keturiolikos metų, vykdydamas guru nurodymą, pradeda mokiniams duoti pirmuosius dvasinius pašventimus.

Nuotraukoje Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža Bhagavatačarja

Nuo 13 metų iki 23 metų persikelia gyventi į Vrindavaną, į Haribol kutirą ir visą dieną, apie 14 valandų per parą, studijuoja visus vedinius šventraščius, atlieka bhadžaną ir vieną kartą dienoje, kad pavalgytų,  renka madhukarį (išmaldą). Po dešimt atsiskyrelio gyvenimo metų, kai Šrimati Madhavilata Dasi, būdama 126 metų palieką šį pasaulį, Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža grįžta į Govardhaną ir apsigyvena jos bhadžana-kutire. Ten pragyvena 4 metus.

Nuotraukoje Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža Bhagavatačarja

Po to, vėl išvyksta į Vrindavaną studijuoti Šjamananda sanskrito mokykloje. Studijuodavo po 14-15 valandų per parą. Išmoksta skaityti, rašyti ir kalbėti sanskrito kalba. Dėl išsilavinimo ir erudicijos, guru jam suteikė Pandito ir Bhagavatačarjos statusus, kas nurodo į išsilavinusį bei šventraščių tiesas išmanantį žmogų.

Nuotraukoje Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža Bhagavatačarja (20 metų)

Nuo 36 metų iki 40-ties metų, Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža Bhagavatačarja tebegyvena Vrindavane, Kailaš-nagar vietovėje. Nuo 40 iki 45 metų apsigyvena Vrindavane esančiame, labai sename, išaukštintų ir stipriai pažengusių babadžių ašrame "Bhagavad Nivas". Ten pasitarnaudavo seniems sadhu,  organizuodamas jiems kasdieninį maitinimą.

45 metų Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža išvyksta į Radha-kundą ir ten pradeda statyti gurudevui ašramą bei gyventi su juo. Po, gurudevo išėjimo iš šio pasaulio, 2019-tais metais, Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža tebegyvena Šri Radha-kundoje Šri Šri Radha Madan Gopal ašrame, kur yra jo gurudevo murti (dieybė).

Nuotraukoje akimirka iš Šri Šri Radha Madan Gopal ašramo

Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža yra kuklus, santūrus, nuolankus, draugiškas ir labai plačios širdies vaišnavas. Skiria asmeninį dėmesį ir rūpestį kiekvienam, kas kreipiasi į jį. Veda paprastą ir santūrų gyvenimo būdą, pamokslauja bei suteikia dvasinį prieglobstį jo ieškantiems Šri Advaita parivaroje.

Nuotrauka Pandit Šri Haričaran Dasa Babadži Maharadža BhagavatačarjaDaugiau

Tęsiami iliustravimo ir knygos parengimo spaudai darbai

Remiantis vediniais šventraščiais „Šrymad-Bhagavatam“ (10-oji giesmė), „Bhagavad-Gyta“, „Gopala-Čampu“, „Ananda-Vrindavana-Čampu“, „Šri Šri Radha-Krišna-Ganadeša-Dipika“, bei iškilių gaudija vaišnavų, dvasinių mokytojų komentarais, minėtiems šventraščiams, ir jų paskaitų įrašais, vaikams rengiama didinga, įspūdinga ir mistiškų pasakojimų kupina knyga apie Viešpaties Šri Krišnos apsireiškimą Žemės planetoje.
Šventraščiuose esanti informacija adaptuojama vaikams.

Pasakojimai, knygoje, bus kupini stebuklų ir dieviškų nuotykių, kurie supažindins vaikus kaip ir kodėl Viešpats Šri Krišna apsireiškė šioje realybėje - Žemėje.

Knygą puoš spalvoti piešinėliai, paprasti ir nesudėtingi, tačiau kupini dieviškų stebuklų tekstai, žodžių žodynėlis.
Knyga spaudai rengiama VšĮ „Vedų išmintis“ užsakymu.
Tekstus ir knygą spaudai rengia mt. Anuradha Dasi.
Iliustracijas piešia mt. Mathura Lilaprija Devi Dasi.
Konsultuoja, į klausimus atsako ir visapusiškai palaiko bei padeda
panditas, Šri Haričaran Dasa Ji Maharadža Bhagavatačarja, Gaura Krišna Dasa, Durmada Dasa, Šatakula Dasa, Vaikuntanatha Dasa, Mukundananda Dasa.

Šiuo metu yra nupiešta 18 paveikslėlių.

Jei turite klausimų, dėl šios knygos, ar turite norą bei galimybę finansiškai prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo, kviečiame susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais.

(Viršuje esantis piešinėlis, iš rengiamos knygos).

Daugiau