Naujienos

Nuoširdžiai dėkojame už dosnumą!

Jašoda bando surišti Aukščiausią Dievo Asmenį Krišną

  
Vediniai šventraščiai tvirtina, kad Aukščiausias Dievo Asmuo net atrodydamas, kaip mažas vaikas  yra beribis ir visur esantis. Nėra nei Jo išorės ar vidaus, nei pradžios ar galo. Jam nėra skirtumo tarp praeities, dabarties ir ateities. Iš tiesų Jis yra visas kosminis pasaulis. Jo neįmanoma išmatuoti  ir Jam nieko nėra neįmanomo.
Taigi, kaip Jį galima surišti? Tik su begalinės meilės Jam virvėmis.

Bhagavan

  
                                     Iliustracijos autorė Nilambari Dasi.
Vediniai raštai teigia, kad Aukščiausia Absoliuti Tiesa (Dievas) atskleidžia save dviem pradais:
vyriškuoju kaip Krišna ir moteriškuoju kaip Radha.

Viešpats Čaitanja su Savo artimiausiais palydovais (Panča tattva)

 
Viešpats Krišna prieš 500 metų buvo apsireiškęs Žemėje, kaip tobulas vienuolis Čaitanja Mahaprabhu. Jis mums parodė ir savo pavyzdžiu mokė, kaip turėtume mylėti ir šlovinti Viešpatį Dievą.

Vaišnaviška vaikų ir tėvų stovykla 2017

Kaip ir kiekvieną vasarą, Naujojoje Gokuloje - Kelmėje, kartu su ten gyvenančiais bhakti jogais ir Dhirašanta Dasa Gosvamiu vyks vaišnaviška vaikų ir tėvų stovykla.
Jašoda Priti Devi Dasi ir Vaišnava Seva Dasa, kviečia registruotis ir prisidėti organizuojant stovyklą.

Ar gyvename kaip žmonės?

Kartą vienas mokytojas pasikvietė savo mokinį ir nuoširdžiai jo paprašė:
- Vaikeli, prašau užsidėk šiuos akinius ir eik rinkti paaukojimų. Kai pamatysi žmogų, tu gali kreiptis į jį ir paprašyti ką nors paaukoti tau. Jei nepamatysi nieko panašaus į žmogų, tuomet aukų neprašyk.
Mokinys nuolankiai užsidėjo akinius ir iškeliavo rinkti paaukojimų mokytojui. Priėjęs pirmą kaimą mokinys apsidairė, tačiau ten nieko daugiau nesutiko išskyrus gyvūnus.

Viešpaties Šri Čaitanja Mahaprabhu pėdų atspaudai

Šri Čaitanja Mahaprabhu apsireiškia vieną kartą pusdievio Brahmos dienoje. Pasak vedinių šventraščių viena Brahmos diena trunka 4320 milijonų Žemės metų. Naktis - tiek pat, bet per tuos nakties metus vyksta dalinis visatos naikinimas. Per vieną Brahmos dieną mums tenka daug milijonų kartų pakeisti savo kūnų formas. Brahma gyvena 100 metų, o vieneri jo metai sudaro 360 dienų.

Šri Krišna Čaitanja Mahaprabhu

Prieš prasidedant vaidų ir veidmainystės amžiui (Kali jugai) visatoje, Viešpats Šri Krišna nužengė į Žemę ir paliko savo nurodymus vedinio šventraščio Bhagavad Gytos posmuose. Ten Jis prašė kiekvieno atsiduoti Jo valiai. Tačiau net pačioje Kali jugos aušroje žmonės pasirodė esą nepajėgūs atsiduoti Viešpačiui.

Pelės ir gyvatės logika

Sykį gyvatė ir pelė buvo pagautos ir atsidūrė viename krepšyje.
Pelės – gyvačių maistas, todėl gyvatei pats likimas atsiuntė gardų kąsnelį. Tačiau, suėdusi pelę, ji vis tiek negalėtų ištrūkti laukan.

Niekada nepamirškime kas iš tiesų esame

Kartą vienam šakalui nepasisekė. Jam nutrūko uodega ir dargi, įkrito į skalbėjo kubilą, kuriame buvo vanduo su mėlynais dažais.
Išsiropštęs iš kubilo, šakalas pamatė, kad visas jo kūnas labai keistai atrodo. Uodegos galo nebėra, o kailis – mėlynas. Šakalas pamanė:
- Atrodau, kaip labai keistas sutvėrimas.
Tuomet jis nubėgo į mišką ir sukvietė visus miško gyventojus.
- Jūs matote mane, - paklausė šakalas.

Puslapiai

Subscribe to Front page feed